No comments yet

Great & Holy Week – Ավագ Շաբաթ

PALM SUNDAY – ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ – Sunday | April 10
Sunrise Service/Արևագալի Ժամերգություն – 10:00 a.m.
Divine Liturgy/Սբ. Պատարագ – 10:30 a.m.
Opening of Door Service/Դռնբացեք – 12:00 p.m.
Blessing of the Youth/Երիտասարդների Օրհնություն 12:30 p.m.

GREAT & HOLY TUESDAY / ԱՎԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ – Tuesday | April 12
Remembrance of Ten Virgins / Հիշատակ Տասը Կուսանաց
Vespers / Երեկոյան Ժամերգություն – 7 p.m.

GREAT & HOLY THURSDAY – ԱՎԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ – Thursday | April 14
Washing of the Feet / Ոտնլվա 7։00 p.m.
Betrayal and Passion of Our Lord / Խավարում – 8:00 p.m.

GREAT & HOLY FRIDAY – ԱՎԱԳ ՈՒՐԲԱԹ – Friday | April 15
The Entombment of Our Lord Jesus Christ/ Կարգ Թաղման Քրիստոսի – 7:00 p.m.

GREAT & HOLY SATURDAY – ԱՎԱԳ ՇԱԲԱԹ – Saturday | April 16 
DIVINE LITURGY – ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ՍԲ. ՊԱՏԱՐԱԳ
Reading of The Scriptures/Ընթերցումներ – 5:00 p.m.
Divine Liturgy/Սբ. Պատարագ – 5:30 p.m.
Զատկական Ընթրիք/Easter Eve Dinner – 7:00 p.m.
Coordinated by Lusine Israelyan and Ed Davidian

EASTER SUNDAY – ՍԲ. ԶԱՏԻԿ – Sunday | April 17
Morning Service/Առավոտյան Ժամերգություն – 10:00 a.m.
Divine Liturgy/Սբ. Պատարագ – 10:30 a.m.
Անդաստան/Blessing of the Four Corners 12:00 p.m.
Festive Easter Fellowship hosted by Sisterhood of St. Gregory of Narek. If anyone would like to bring a dish to share contact: Kristine Baghdasaryan at 440-823-4108.

Post a comment