Weekly Online Bible Study Sessions

All are welcome to join us weekly as we come together via zoom for fellowship with one another and to study the Word of God – the Bible. We will start our weekly Bible Studies on Thursday, January 13 at 11:00am. We will offer an hour long Bible Studies every Wednesday...

Continue reading

Մեծ Պահք

Ե՞րբ է սկսվում պահքը։ Մեծ Պահքի շրջանը նախորդում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին և տևում է 48 օր։ Այս տարի Մեծ Պահքը սկսվում է փետրվարի 15-ին: Ի՞նչից պետք է հրաժարվել պահքի ժամանակ Պահքի ժամանակ (և առհասարակ) յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հնարավորինս հեռու մնա և հրաժարվի մեղավոր ընթացքից։ Նաև կարևոր...

Continue reading