Back to The Basics – Christianity 101

Sometimes the basics of Christian teachings of the Armenian Church are forgotten or overlooked and every so often we need to remind ourselves of the basic teachings of our Holy Orthodox Church to help us get on the right track or help encourage and teach our youth in their spiritual...

Continue reading

Lenten Fridays – Movie Night

Join us every Friday during Great Lent at 7 p.m. for a Lenten prayer service, reflection and silent meditation followed by Lenten soup dinner and movie night. EVERYONE IS WELCOME. Every Friday during Lent you are invited to come with family and friends to pray with us and enjoy watching...

Continue reading

Weekly Online Bible Study Sessions

All are welcome to join us weekly as we come together via zoom for fellowship with one another and to study the Word of God – the Bible. We will start our weekly Bible Studies on Thursday, January 13 at 11:00am. We will offer an hour long Bible Studies every Wednesday...

Continue reading

Մեծ Պահք

Ե՞րբ է սկսվում պահքը։ Մեծ Պահքի շրջանը նախորդում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին և տևում է 48 օր։ Այս տարի Մեծ Պահքը սկսվում է փետրվարի 15-ին: Ի՞նչից պետք է հրաժարվել պահքի ժամանակ Պահքի ժամանակ (և առհասարակ) յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հնարավորինս հեռու մնա և հրաժարվի մեղավոր ընթացքից։ Նաև կարևոր...

Continue reading